Lisanslama

Lisans / Lisanslama

“Lisanslama”, fikrî mülkiyet sahibinin, diğer bir tarafa bu fikrî mülkiyetin kullanma hakkını bir tür bedel veya ödeme karşılığında vermesi demektir. Böyle bir hak veya lisans söz konusu olmadan diğer tarafın bu fikrî mülkiyeti kullanması, hak ihlali olarak algılanır. Bu sebeple, lisans böylesi bir ihlale karşı bir koruma oluşturmaktadır.

Lisans Tarihi

Lisanslama sektörünün kökleri 1800’lü yıllara uzanmakta olup, lisans sektöründeki gerçek gelişme, geniş bir ürün yelpazesinde lisanslama işlemleri gerektiren filmler ile birlikte 1970’li yıllarda başlamıştır.

 

Türkiye, 1980’lerin sonlarında birçok dünya markası ile bir araya gelmiştir. Serbest ticarete izin verildiğinden beri, insanlar TV’de görmüş oldukları her ürünü, daha çok talep etmeye başlamışlardır.

Lisanslama Etkisi

Günümüzde marka birçok ürün için benzersiz bir satış ifadesidir. Güçlü bir marka sadakat, duygular, tercih ve birleştirici güçler gibi rekabet ile çoğaltmanın zor olduğu duyguları yönetmektedir. Lisanslı ürün üreticileri, markanın ve karakterin gücünü ürünlerinde kullanmaktadır. Sadece kendi marka bilinirliğinin artışına yardımcı olmamakta, aynı zamanda yüksek satış hacimleri ile bu rekabetçi ticaret arenasında rakiplerini geride bırakmaktadır.

 

Çizgi film, sinema filmleri, televizyon dizileri ve bu içeriklerdeki karakterler lisans dünyası için en yaygın olarak kullanılan alanlardır. Lisanslı içeriğin özelliğine göre çeşitli yaş grupları hedeflenebilmektedir.

Lisanslama Çeşitleri

Fikrî mülkiyetin tipine bağlı olarak tanımlanan birçok lisanslama tipi bulunmaktadır. Lisanslanan, fikrî mülkiyet teknolojik bir ürünse veya bir patentin kapsamına giriyorsa bu türden bir teknolojik ürünün veya patentin lisanslamasına “Teknoloji Lisanslama” veya “Patent Lisanslaması”, lisanslanan ürün bir bilgisayar programıysa “Bilgisayar Programı Lisanslaması”, lisanslanan tescilli bir maska ise “Tescilli Marka Lisanslaması”, lisanslanan bir kitapta veya filmde yer alan bir karakter olduğunda ise “Karakter Lisanslaması”, lisanslanan bir kurum markası ise “Marka Lisanslaması” adı verilmektedir.

 

Bahse konu lisansların kullanımı; öne çıkarılacak, lisanslanacak ürünleri hedef kitle için daha çekici, etkili, göz önünde ve popüler kılmaktadır. Aynı zamanda iletişim kampanyaları için gündemi yakalayan, sürekli gündemde kalarak marka bilinirliğine katkı sağlayan içerikler oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.